Utställningsverksamhet
 Utomhusutställningar i Edsvik, Sollentuna 2020 och 2021.