Utställningsverksamhet

I april startarvi en konsthall med namnet Darkroom Konsthall Riddersvik.

Ilkka Timonen och jag har länge kollat efter enlämplig lokal för att förverkliga våra idéer att visa konst. Nu har vi äntligenhittat en lokal för att förverkliga vår idé.
Där ska vi visa fotografi, måleri, hantverk och design i dess olika former.Vårt mål är att skapa intresse för vad olika kulturutövare arbetar / hararbetat med.
Visa olika uttryckssätt och nya infallsvinklar.

Som nämnts tidigare anordnade, vi under corona-somrarna 2020 och 2021, utomhusutställningarför fotografi, måleri och design. Vi upplevde ett uppdämt behov frånkonstnärernas sida att få visa sina alster efter vintrarnas nedstängning av allpublik verksamhet. Bilder från dessa utställningar visar vi nedan.


Inför starten i vår har vi fått så många positiva reaktioner från dem vi informerat. De utövande konstnärerna ochkreatörerna har alla blivit intresserade av att ta del av våra utställningareller ställa ut själva. Vi förstår att vår verksamhet behövs. Vi har kortautställningsperioder för att få stor variation.

Vi är också glada för att vår värd, Stockholmsfastighetsförvaltning, satsar på att rusta och anpassa lokalen för vårt syfte.

Programmet går att se på Darkrooms egen sida: www.darkroom.one 


Bilder från utomhusutställningarna 2020 och 2021 vid Edsvik.